Hegyalja Általános Iskola Tagintézménye

Pártoló Alapítvány az Erdőhorváti Általános Iskoláért

Az Alapítvány céljai

Az alapítványt 1992. február 17-én hozták létre. Alapítója az Erdőhorváti Képviselő Testület, induló vagyona 10.000,- Ft volt. Az alapítvány közhasznú szervezet. Célja a nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítése.

Ezen belül különösen:

  • az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítását és bővítését célzó korszerű szemléltető, híradástechnikai eszközök, berendezések, sporteszközök beszerzése,

  • tanulmányi sportversenyek szervezése, vetélkedők támogatása és a helyezettek díjazása,

  • jutalmak kitűzése a kiemelkedő képességű vagy kiemelkedő eredményt elért diákok számára.

Az alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb szerve a kuratórium. Alapítványunk nyitott minden olyan magyar vagy külföldi személyek számára, akik egyetértenek az alapítványi célokkal, és akik e célok megvalósításáért pénzbeli segítséget nyújtanak. Az alapítvány bevételét képezi még a személyi jövedelemadóból történő 1%-os felajánlás is. A százalékos felajánlásokat 1996-tól lehetett megtenni alapítványunk javára.

Erdőhorváti Református Általános Iskola  3935. Erdőhorváti, Petőfi u. 1.    Telefon: 47/338-305    e-mail: erdohorvati.iskola@gmail.com